Skip to main content

Hälsovetenskaper

Användbara söktips

Användbara söktips
 


OCH - ger dig träffar som innehåller båda sökorden
ELLER - ger dig sökträffar som innehållet något eller båda sökorden
INTE - ger dig sökträffar som inte innehåller valt sökord

Söka vetenskaplig information?

Animerad film om att söka vetenskaplig information från NSCU Libraries (2.08 min).

Hitta bra sökord

Vad letar du efter?

 1. För att hitta något när du söker måste du veta VAD du söker efter.
 2. Det gäller även när du söker artiklar och är speciellt viktigt när du söker i en databas som kan innehålla miljontals referenser till artiklar

Formulera frågeställningen

 1. Formulera din frågeställning så exakt som möjligt
 2. Vad är det väsentligaste?
 3. Vilka sidor / aspekter är du intresserad av?

Hitta sökord

 1. Utgå från din frågeställning / sökfråga och välj ut nyckelord och centrala begrepp
 2. Välj så betydelsebärande ord som möjligt

Nästa steg...

 • Översätt till engelska om språket i databasen är engelska
 • Vilka ämnesord används i databasen?
  - finns det en Thesaurus med kontrollerade ämnesord?
  - om du hittat en "bra" artikel - vilka ämnesord har den artikeln?

Systematisk litteraturöversikt

Vad är en systematisk litteraturöversikt

En systematisk översikt (eng: systematic review) är en litteraturöversikt som enligt en specifik metodologi sammanställer all tillgänglig forskning inom ett avgränsat ämnesområde. Här finns information och tips från KI.

Systematisk litteraturöversikt som examensarbete

Denna steg-för-steg-guide riktar sig till dig som är student och ska genomföra en strukturerad litteraturstudie med inslag av den metodologi som används vid systematiska översikter.