Skip to main content

Hälsovetenskaper

Välkommen till sidan för Oral hälsa

Här hittar du ett antal utvalda resurser för dig som studerar Oral hälsa.

En del resurser är licensierade och kan bara användas av studenter och anställda vid Karlstads universitet. Använd ditt KauID för att komma åt dessa resurser.

undefined

                                 Bild av Darko Stojanovic från Pixabay

Ämnesdatabaser

Systematisk litteraturöversikt

En systematisk översikt (eng: systematic review) är en litteraturöversikt som enligt en specifik metodologi sammanställer all tillgänglig forskning inom ett avgränsat ämnesområde. Här finns information och tips från KI.

Anatomisk atlas

Bilder

Filmer