Skip to main content

Hälsovetenskaper

Är det en vetenskaplig artikel?Är det en vetenskaplig artikel? Lathund från Malmö universitet.

FILM - Vad är en vetenskaplig artikel

Tidskrift eller tidning? Guide

Vad är en vetenskaplig artikel?

En artikel är en del av tidskrift eller tidning. Vetenskapliga artiklar publiceras i vetenskapliga tidskrifter. Det som framförallt utmärker vetenskapliga artiklar är att de genomgått en vetenskaplig kvalitetsbedömning innan de publiceras.

Vetenskapliga tidskrifter granskas (peer-review) av forskare inom ämnet (referees) som bedömer och väljer ut artiklarna innan de godkänns för publicering. Detta är en kontrollfunktion som ska garantera den vetenskapliga kvaliteten.