Gå till huvudinnehållet

Karlstads universitetsbibliotek - ämnesguider

Biovetenskap/Farmaci: Böcker/E-böcker

Sök i Libris

I Libris kan du söka böcker i universitets- och högskolebibliotek hela Sverige.

Sök i LIBRIS

OneSearch

OneSearch är bibliotekets söktjänst där du kan söka efter artiklar, rapporter, böcker och e-böcker i samma sökning. OneSearch täcker de flesta ämnen med undantag för ett fåtal.

Andra bibliotekskataloger

Behöver du söka i andra bibliotekskataloger är det oftast enklast att börja i LIBRIS, som innehåller böcker och annat material som finns på svenska universitets- och högskolebibliotek samt en del folkbibliotek. Vi kan beställa hem material från andra bibliotek genom så kallade fjärrlån.

Sök E-böcker

Alla E-böcker är sökbara i:


ebsco ebooks logoEBSCO eBooks är vår största e-boksportal och innehåller e-böcker från flera förlag. Manual (doc)


Ebook Central logoProQuest Ebook central - e-boksportal med material från flera förlag. Manual - sök, ladda ner


Alla e-bokssamlingar på Karlstads universitetsbibliotek

Kom igång med e-böcker!

Det här behöver du veta för att kunna läsa och ladda ner e-böcker på dator eller mobil.