Gå till huvudinnehållet

Karlstads universitetsbibliotek - ämnesguider

Geomatik & Geografi

Ämneslänkar

 • INSPIRE  
  The INSPIRE Directive aims to create a European Union spatial data infrastructure for the purposes of EU environmental policies and policies or activities which may have an impact on the environment. This European Spatial Data Infrastructure will enable the sharing of environmental spatial information among public sector organisations, facilitate public access to spatial information across Europe and assist in policy-making across boundaries.
 • OGC – Open Geospatial Consortium   
  The OGC (Open Geospatial Consortium) is an international not for profit organization committed to making quality open standards for the global geospatial community. These standards are made through a consensus process and are freely available for anyone to use to improve sharing of the world's geospatial data.
 • Rymdstyrelsen - SNSB 
  Rymdstyrelsen är central förvaltningsmyndighet under Utbildningsdepartementet med ansvar för statligt finansierad nationell och internationell rymdverksamhet i Sverige vad gäller forskning och utveckling. Rymdstyrelsen är kontaktorgan för internationellt rymdsamarbete. 

Statistik

 • SCB – Statistiska Centralbyrån    
  Statistiska centralbyråns främsta uppgift är att förse användare och kunder med statistik för beslutsfattande, debatt och forskning. Det gör vi i huvudsak på uppdrag av regeringen och olika myndigheter. Vi har även kunder i det privata näringslivet och bland forskare
 • Eurostat   
  Eurostats uppgift är att förse Europeiska unionen med statistik på en europeisk nivå som möjliggör jämförelser mellan länder och regioner.

Google scholar

Google Scholar är specialiserad på att hitta vetenskapligt material på webben.

Du kan lägga till Karlstads universitetsbibliotek i Google scholar för att få länk till fulltext även hemifrån.

Läs mer om Google scholar och hur du länkar till fulltext

Sök direkt i Google scholar.