Gå till huvudinnehållet

Karlstads universitetsbibliotek - ämnesguider

Materialvetenskap

Vad är en standard?

Standarder beskriver överenskomna krav och specifikationer som syftar till att få enhetliga rutiner och utföranden inom ett visst område. Det finns standarder inom en mängd områden, till exempel inom teknik, industri, miljö och kvalitet och de kan gälla allt från produkters säkerhet och kompabilitet till kvalitetsnivåer i olika processer.

Läs mer om standarder och patent i ämnesguiden från Högskolan i Borås

Rapport från 2022 om standarders värdeskapande roll i industrihistorien och vad som händer nu när industrin digitaliseras:

Standardiseringsorgan

ASTM

ASTM International
ASTM grundades 1898 som the American Section av the International Association for Testing Materials

Patent

Standard Reference Materials from NIST

Standard Reference Materials
National Institute of Standards and Technology (NIST) är en organisation som drivs av USA:s handelsdepartement