Gå till huvudinnehållet

Karlstads universitetsbibliotek - ämnesguider

Innovation och design

Länkar

Livscykelanalys (LCA)

  • Vad är en livscykelanalys?   
    Livscykelanalys (LCA) är ett viktigt verktyg för att bedöma miljöpåverkan. Här hänvisar vi till information om LCA samlad av SLU

Vinnova

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Den nationella innovationsstrategin

grålitteratur

The System for Information on Grey Literature in Europe (SIGLE). Examples of grey (gray) literature include technical or research reports, doctoral dissertations, some conference papers, some official publications, and other types of grey literature.

Resources in Grey literature