Gå till huvudinnehållet

Karlstads universitetsbibliotek - ämnesguider

Elektroteknik och elektronik

Standardiseringsorgan

SEK Svensk Elstandard

  • SEK Svensk Elstandard 
    SEK Svensk Elstandard är av regeringen utsedd som svensk standardiseringsorganisation och fastställer svensk standard inom sitt område

Patent

IEC International Electrotechnical Commission

  • IEC 
    arbetar fram och faststäler internationella standarder inom elektroteknik och elektronik. Grundades 1906.