Gå till huvudinnehållet

Karlstads universitetsbibliotek - ämnesguider

Litteraturvetenskap

Ämnesdatabaser

Sökning i databaser 

Information om tidskriftsartiklar registreras i olika databaser. Det finns både mer ämnesövergripande databaser och sådana som är mer ämnesspecifika. Nedan får du förslag på databaser inom litteraturvetenskap. Om du inte vet vilken databas du skall välja eller vill söka mer övergripande kan du gå via bibliotekets OneSearch där du söker böcker och artiklar från olika databaser samtidigt.

Är du osäker på vilka sökbegrepp du skall välja kan du prova att söka i Google Scholar som söker i vetenskapligt material. Där finner du även svenskt material som finns i olika forskningsdatabaser.

Hitta bra sökord

Vad letar du efter?

 1. För att hitta något när du söker måste du veta VAD du söker efter.
 2. Det gäller även när du söker artiklar och är speciellt viktigt när du söker i en databas som kan innehålla miljontals referenser till artiklar

Formulera frågeställningen

 1. Formulera din frågeställning så exakt som möjligt
 2. Vad är det väsentligaste?
 3. Vilka sidor / aspekter är du intresserad av?

Hitta sökord

 1. Utgå från din frågeställning / sökfråga och välj ut nyckelord och centrala begrepp
 2. Välj så betydelsebärande ord som möjligt

Nästa steg...

 • Översätt till engelska om språket i databasen är engelska
 • Vilka ämnesord används i databasen?
  - finns det en Thesaurus med kontrollerade ämnesord?
  - om du hittat en "bra" artikel - vilka ämnesord har den artikeln?

Finns tidskriften på biblioteket?

För att se om biblioteket har tillgång till en tidskrift kan du söka i vår Tidskriftslista.

►  Sök i tidskriftslistan

I tidskriftslistan kan du se om vi har tidskriften, från vilka år vi har den och om den finns i fulltext eller om det är en tryckt (Print) tidskrift.

►  Hur får jag fram artikeln i fulltext?

Granska tidskriftsartiklar

Urval av tidskrifter inom litteraturvetenskap

 Omslag #2 2011

Tidskrift för litteraturvetenskap. Fulltext eller pappersversion per G från 1971

 

Samlaren. Tidsskrift för svensk litteraturvetenskaplig forskning. Pappersversion per G från 1880

Samlaren 1880-1935 fulltext via Projekt Runeberg