Gå till huvudinnehållet

Karlstads universitetsbibliotek - ämnesguider

Kemi/Kemiteknik

Ämnesdatabaser

Sök artiklar i databaser
Information om tidskriftsartiklar registreras i olika databaser för att lättare bli sökbara. Det finns en mängd databaser inom olika ämnesområden och språk, en del med enbart vetenskapligt material, i andra finns det även andra typer av artiklar. KaU-link ikonen visar vägen till fulltext. Nedan får du förslag på databaser inom kemiområdet. De flesta databaserna kräver inloggning.

  • PubChem  
    World's largest collection of freely accessible chemical information. Search chemicals by name, molecular formula, structure, and other identifiers. Find chemical and physical properties, biological activities, safety and toxicity information, patents, literature citations and more.
  • UV/Vis + Photochemistry   
    A collection of photochemical data and information was started in 1999 and is now an online database.

 

 

Google scholar

Google Scholar är specialiserad på att hitta vetenskapligt material på webben.

Du kan lägga till Karlstads universitetsbibliotek i Google scholar för att få länk till fulltext även hemifrån.

Läs mer om Google scholar och hur du länkar till fulltext

Sök direkt i Google scholar.

 

Hur får jag fram tidskriftsartikeln i fulltext?

Artiklar ur våra e-tidskrifter kan du få fram i fulltext. Det finns olika sätt att få fram artiklar på - ibland finns det en direktlänk, ibland måste man söka i tidskriftslistan.

►  Läs mer om "Hur du får fram artikeln i fulltext"

TIPS!
kau link
Klicka på KAU link-knappen när du söker i våra databaser, OneSearch m.m. Då kan du direkt se om vi har artikeln i fulltext.

Artiklar ur tidskrifter som vi inte har
Artiklar ur tidskrifter som vi inte har tillgång till kan du beställa som fjärrlån mot en viss avgift.

►  Prislista fjärrlån