Gå till huvudinnehållet

Karlstads universitetsbibliotek - ämnesguider

Genusvetenskap

Sök artiklar i databaser

Tidskriftsartiklar registreras i olika databaser för att lättare bli sökbara. Där får du information om tidskriften, publikationsåret, volym, nummer, sidor, ämnesord/keywords med mera. Här finns några databaser som kan vara bra att söka i inom ämnet socialt arbete. Även söktjänsten OneSearch, sökrutan på bibliotekets första sida, fungerar bra att söka i.

Ibland finns artikeln tillgänglig som pdf direkt i databasen. Annars finns en direktlänk  som du kan klicka på för att se om biblioteket har tillgång till tidskriften där artikeln är publicerad

Databaser inom genusvetenskap

 • Kvinnsam
  Fri databas med svenska och utländska genusvetenskapliga referenser ur Göteborgs universitetsbiblioteks bestånd. Den innehåller referenser till artiklar, böcker, kapitel m.m.
 • Sociological Abstracts
  Engelskspråkig databas inom sociologi och angränsande områden.

Fler databaser

 • JSTOR
  KAU har tillgång till Arts and sciences collections I and II; ett digitalt arkiv med ca 360 tidskrifter.
 • Scopus
  allmän, ämnesövergripande, engelskspråkig
 • Artikelsök
  Referenser till svenska tidskrifts- och tidningsartiklar från 1979 och framåt. Väldigt lite är vetenskapligt.

Här finns en lista på bibliotekets alla databaser

Finns tidskriften på biblioteket?

För att se om biblioteket har tillgång till en tidskrift kan du söka i vår Tidskriftslista.

►  Sök i tidskriftslistan

Hur får jag fram tidskriftsartikeln i fulltext?

Artiklar ur våra e-tidskrifter kan du få fram i fulltext. Det finns olika sätt att få fram artiklar på - ibland finns det en direktlänk, ibland måste man söka i tidskriftslistan.

►  Läs mer om "Hur du får fram artikeln i fulltext"

TIPS!
kau link
Klicka på KAU link-knappen när du söker i våra databaser, OneSearch m.m. Då kan du direkt se om vi har artikeln i fulltext.

Artiklar ur tidskrifter som vi inte har
Artiklar ur tidskrifter som vi inte har tillgång till kan du beställa som fjärrlån mot en viss avgift.

►  Prislista fjärrlån

Sökmotor


Google Scholar är specialiserad på att hitta vetenskapligt material på webben, exempelvis vetenskapligt granskade artiklar, avhandlingar, böcker, referat, citeringar och annan vetenskaplig litteratur.
Du måste själv avgöra vilken typ av publikation du hittar, det går inte att begränsa sig till exempelvis vetenskapliga artiklar.

Om länkning till fulltext från Google Scholar 

Vad är en vetenskaplig artikel?

En artikel är alltid en del av tidskrift eller tidning. Vetenskapliga artiklar publiceras i vetenskapliga tidskrifter. Det som framförallt utmärker vetenskapliga artiklar är att de genomgått en vetenskaplig kvalitetsbedömning innan de publiceras.

Vetenskapliga tidskrifter granskar (peer-review) inkommande manuskript. Redaktionen skickar texter till andra forskare inom ämnet (referees) som bedömer artiklarna innan de kan godkännas för publicering. Detta är en kontrollfunktion som ska garantera den vetenskapliga kvaliteten.

Vetenskapliga nordiska tidskrifter

Kvinder, køn og forskning (Dansk tidskrift, språk: nordiska och engelska, fritt tillgänglig)

lambda nordica (Tvärvetenskaplig forskning med anknytning till LHBTQ-studier, fritt tillgänglig, språk: nordiska och engelska)

NORA: Nordic journal of feminist and gender research (Språk: engelska)

NORMA: Nordic journal for masculinity studies (Språk: engelska) 

Tidskrift för genusvetenskap (Fritt tillgänglig; fulltextfördröjning: 6 mån.)

Tidsskrift for kjønnsforskning (Norsk tidskrift, fritt tillgänglig från 2017)

Vetenskapliga tidskrifter

Sök i Ulrichweb...

 1. Sök på tidskriftens namn
 2. Symbolen visar att tidskriften är peer-reviewed / refereed
 3. Print / Online -  Visar om tidskriften finns i tryckt format (Print) och/eller som e-tidskrift (Online)

Fjärrlån

Böcker och artiklar som inte finns i biblioteket kan du beställa via fjärrlån.

Beställ artikel
Beställ bok

Mer information om fjärrlån