Skip to main content

Byggnadsteknik

Nyheter: Bygghandlingar 90 online

Bygghandlingar 90 utgör byggsektorns rekommendationer for utformning av enhetliga och ändamålsenliga bygghandlingar, det vill säga de handlingar som ligger till grund for produktionen av byggprojekt.

För dig som student eller lärare på KaU finns Bygghandlingar 90 tillgängliga online som PDF via SIS, i vårt e-nav. Du hittar dem under E-böcker.

Du kan även ladda ner ritningar här (skrolla ner, under böcker).

Din inloggning till SIS måste vara aktiverad som för KaU student eller personal. Aktiveringslänk ligger under din kurs i Canvas.

Är du distansstudent?

Då kan du ta del av bibliotekets tjänster och resurser utan att besöka biblioteket. På bibliotekets webbplats kan du läsa mer om vår service till distansstudenter.

Låna böcker på distans

Tillgång till bibliotekets e-resurser utanför campus

Svensk Byggstjänst för studenter

Som student har du gratis tillgång till Byggtjänstens webservice. Registrera dig på Byggtjanst.se och aktivera din inloggning under "KAU Aktivering Byggtjänst"- länken som finns i Canvas eller på din kurshemsida. Obs! Man måste aktivera sin inloggning på nytt till höst, för Byggtjänst rensar minnet efter varje läsår.

Aktuellt från Svensk Byggtjänst
AMA, BSAB, Byggkalkylatorn, Byggkatalogen, Omvärldsbevakning, Omvärldsbevakning TV, Partnersök, Projektbevakning. Sök separat i varje del. Under Omvärldsbevakning finns det nyheter från hela världen, debatter mm

Boverkets repporter i fulltext från 1970

  • Boverkets rapporter   
    Här finns rapporter från Boverket samt Byggforskningsrådet samlade

Kontakta biblioteket

Ämnesbibliotekarie
Irina Persson
irina.persson@kau.se
Tfn: 054 - 700 1676

Karlstads universitetsbibliotek

Informationen plan 2
bibdisk@kau.se
Tfn: 054 - 700 1092

Informationen plan 3
bibinform@kau.se
Tfn: 054 - 700 1091 

Öppettider
Karta över biblioteket

Google scholar

Google Scholar Search

Tillgänglighet

  • Tillgänglighet  
    Här får du en översikt över de regler om tillgänglighet som Boverket har ansvar för.