Gå till huvudinnehållet

Karlstads universitetsbibliotek - ämnesguider

Musik

Musikhögskolan Ingesunds bibliotek

Karlstads universitet har ett välutrustat specialbibliotek för musik på Musikhögskolan Ingesund i Arvika. Där finns välutrustade lyssnarplatser, läsrum, datorarbetsplatser samt ett större lyssnarrum där det även går att se på video. Biblioteket riktar sig i första hand till studenter, forskare, lärare och övrig personal, men även allmänheten är välkommen. Från Musikhögskolan Ingesunds biblioteks hemsida finns länkar till resurser inom musikområdet.

Biblioteket är normalt öppet mellan 8.00 och 16.30 under läsåret. Mellan terminerna är det begränsat öppethållande. Hör gärna av dig till 0570-385 08 eller 0570-385 09 innan besöket om du vill vara säker på att någon kan ta emot dig.

Granska tidskriftsartiklar

OneSearch

OneSearch är bibliotekets söktjänst där du kan söka efter artiklar, rapporter, böcker och e-böcker i samma sökning. OneSearch täcker de flesta ämnen med undantag för ett fåtal.

Vad är en vetenskaplig artikel?

En artikel är alltid en del av tidskrift eller tidning. Vetenskapliga artiklar publiceras i vetenskapliga tidskrifter. Det som framförallt utmärker vetenskapliga artiklar är att de genomgått en vetenskaplig kvalitetsbedömning innan de publiceras.

Vetenskapliga tidskrifter granskar (peer-review) inkommande manuskript. Redaktionen skickar texter till andra forskare inom ämnet (referees) som bedömer artiklarna innan de kan godkännas för publicering. Detta är en kontrollfunktion som ska garantera den vetenskapliga kvaliteten.