• Last Updated: Apr 24, 2019 1:00 PM
 • URL: https://libguides.kau.se/eu
 • Print Page

EU Europeiska unionen: Startsida

Har du frågor om EU?

Har du frågor om EU?

 • Europa direkt 
  Ring eller maila till "Europa direkt" - EU:s centrala informationstjänst
  Öppet: veckodagar 9.00–18.00
  Du kan ställa din fråga på valfritt EU-språk
   
 • EU-upplysningen
  EU-upplysningen har riksdagens uppdrag att ge opartisk och allsidig information om EU, det svenska medlemskapet och EU-arbetet i riksdagen.

Välkommen till ämnesguiden om EU

I den här guiden hittar du information, nyheter och länkar till EU-rättsligt material, EU-statistik, EU-publikationer, officiella handlingar med mera. Här finns även kontaktuppgifter med information om var du kan vända dig om du har en fråga som rör EU .

EDC - Europeiskt dokumentationscentrum på Karlstads universitetsbibliotek

Europeiskt Dokumentationscentrum - EDC på Karlstads universitetsbibliotek har till uppgift är att tillhandahålla EU-dokument och hjälpa studenter, forskare och andra att hitta EU-relaterad information.

EDC-samlingen innehåller både tryckt och elektroniskt material som publiceras av EU och dess olika organ.

Största delen av det tryckta EU-materialet är integrerad i bibliotekets vanliga samling, men en del rapporter, tidskrifter, informationsmaterial med mera finns samlat på EU-hyllan (karta)

EU-valet 26 mars 2019

Här hittar du länkar till webbsidor med information om EU-valet den 26 mars.

Kontakt

EDC-bibliotekarie
Berit Hjort
Tfn: 054 - 700 1080
berit.hjort@kau.se

 Karlstads universitetsbibliotek