• Last Updated: Jun 25, 2015 7:51 AM
  • URL: http://libguides.kau.se/eu
  • Print Page

EU Europeiska unionen: Startsida

Har du frågor om EU?

  • europe direct 
    europe directs centrala informationstjänst svarar på frågor kring EU. EDC vid Karlstads universitet är en del av europe directs informationstjänst.
  • EU-upplysningen
    EU-upplysningen har riksdagens uppdrag att ge opartisk och allsidig information om EU, det svenska medlemskapet och EU-arbetet i riksdagen.

EU Newsroom

EU Newsroom - Latest news and media resources

Loading

Välkommen till ämnesguiden om EU

I den här guiden hittar du information, nyheter och länkar till EU-rättsligt material, EU-statistik, EU-publikationer, officiella handlingar med mera. Här finns även kontaktuppgifter med information om var du kan vända dig om du har en fråga som rör EU.

Forskning om EU

Sieps - Svenska institutet för europapolitiska studier
Sieps är en statlig myndighet som tar fram forskningsbaserade analyser i europapolitiska frågor. Arbetet sker i samarbete med svenska och internationella forskare. Sieps publikationer är fritt tillgängliga

De senaste rapporterna från Sieps finns i bibliotekets EU-material


Europaperspektiv - årsbok för Europaforskning inom ekonomi, juridik och statskunskap.
Finns på Hylla "Ref Ob" i biblioteket

Årsbok 2014
EU och de globala obalanserna

Årsbok 2013
Ett konkurrenskraftigt EU till rätt pris

Årsbok 2012
Arbetslöshet, migrationspolitik och nationalism : hot mot EU:s
sammanhållning?

Kontakt

EDC-bibliotekarie
Marianne Svernström
Tfn: 054 700 1895
marianne.svernstrom@kau.se

Eu-rätt
Berit Hjort
Tfn: 054 - 700 1080
berit.hjort@kau.se

 Karlstads universitetsbibliotek

EDC - Europeiskt dokumentationscentrum på Karlstads universitetsbibliotek

Europeiskt Dokumentationscentrum - EDC på Karlstads universitetsbibliotek har till uppgift är att tillhandahålla EU-dokument och hjälpa studenter, forskare och andra att hitta EU-relaterad information.

EDC-samlingen innehåller både tryckt och elektroniskt material som publiceras av EU och dess olika organ.

Största delen av det tryckta EU-materialet är integrerad i bibliotekets vanliga samling, men en del rapporter, tidskrifter, informationsmaterial med mera finns samlat på EU-hyllan (karta)